apartament
Jak można sprzedać nieruchomość

Nieruchomość definiuje Kodeks Cywilny wskazując, że są to grunty, budynki lub ich części, jeśli stanowią odrębną własność. Dodatkowo rynek nieruchomości można podzielić na pierwotny lub wtórny. Ofert sprzedaży jest mnóstwo, podobnie jak kanałów, którymi można do nich dotrzeć. Najpopularniejszą opcją w dobie Internetu są strony www prezentujące nieruchomości na sprzedaż. Celem witryn jest połączenie sprzedającego […]